BCTC 1/2024 TNG - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 41,88 tỷ đồng tăng 4,02% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư và Thương mại TNG vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 1.353,73 tỷ đồng, tăng 1,42%.
  • Giá vốn tăng 0,7% và chi phí tài chính giảm 3,68%, trong đó chi phí lãi vay giảm 6,9%.
  • Chi phí quản lý tăng 6,91% và chi phí bán hàng tăng 27,51%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 41,88 tỷ đồng, tăng 4,02%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 08-05-2024 là 22.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây