BCTC 1/2024 TNH - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 14,98 tỷ đồng giảm 38,77% so với cùng kỳ.

  • CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 92,48 tỷ đồng, giảm 12,85%.
  • Giá vốn tăng 5,5% trong khi chi phí tài chính giảm mạnh 60,75%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo tỷ lệ tương tự.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý đạt 14,98 tỷ đồng, giảm 38,77%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng ghi nhận vào ngày 03-05-2024 là 20.750 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây