BCTC 1/2024 TS4 - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,65 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Thủy sản Số 4 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp giảm mạnh xuống còn 1,69 tỷ đồng, cùng với giá vốn và chi phí bán hàng giảm đáng kể.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý chỉ giảm nhẹ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong Q1/2024 đạt mức âm 0,65 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây