BCTC 1/2024 TTE - Lợi nhuận quý I lãi 2,4 tỷ đồng giảm 25,48% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1 năm 2024.
  • Doanh thu của công ty trong quý này đạt 34,04 tỷ đồng, giảm 13,37%.
  • Giá vốn tăng 3,99% và chi phí tài chính giảm 10,36%, trong đó chi phí lãi vay giảm 18,92%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 2,4 tỷ đồng, giảm 25,48%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây