BCTC 1/2024 TV1 - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 14,47 tỷ đồng giảm 34,69% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 78,08 tỷ đồng, giảm 19,03%.
  • Giá vốn giảm 13,14% và chi phí tài chính giảm 11,06%, trong đó chi phí lãi vay giảm 10,62%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 14,47 tỷ đồng, giảm 34,69%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng ghi nhận vào ngày 03-05-2024 là 20.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây