BCTC 1/2024 TVC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 134,75 tỷ đồng tăng 78,98% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 90,25 tỷ đồng, tăng 397,52%.
  • Giá vốn tăng 505,99%, chi phí tài chính tăng 45,7%, trong đó chi phí lãi vay tăng 19,36%.
  • Chi phí quản lý tăng 27,95%, trong khi chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 134,75 tỷ đồng, tăng 78,98%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 8.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây