BCTC 1/2024 TVN - Lợi nhuận quý I lãi 36,09 tỷ đồng giảm 43,69% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính Q1/2024 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP cho biết doanh thu trong quý đạt 7.513,5 tỷ đồng, giảm 9,94%.
  • Giá vốn giảm 9,37% và chi phí tài chính giảm 26,13%, trong đó chi phí lãi vay giảm 23,5%.
  • Chi phí quản lý tăng 9,51% và chi phí bán hàng giảm 22,77%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 36,09 tỷ đồng, giảm 43,69%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 5.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây