BCTC 1/2024 TXM - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,89 tỷ đồng quý I.

  • CTCP VICEM Thạch cao Xi măng vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 22,75 tỷ đồng, giảm 25,3%.
  • Giá vốn giảm 22,28% và chi phí tài chính giảm mạnh 85,94%, trong đó chi phí lãi vay giảm 97,23%.
  • Chi phí quản lý giảm 41,14% và chi phí bán hàng giảm 51,68%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 0,89 tỷ đồng, tăng 57,55%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 22-04-2024, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 5.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây