BCTC 1/2024 VCS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 204,74 tỷ đồng tăng 7,69% so với cùng kỳ.

  • CTCP Vicostone vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 1.073,89 tỷ đồng, tăng 3,87%.
  • Giá vốn tăng 2,99% và chi phí tài chính giảm 40,54%, trong đó chi phí lãi vay giảm 23,88%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt tăng 12,92% và 10,37%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 204,74 tỷ đồng, tăng 7,69%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 64.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây