BCTC 1/2024 VEA - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1.420,11 tỷ đồng tăng 4,51% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 899,32 tỷ đồng, giảm 11%.
  • Đồng thời, giá vốn cũng giảm 12,34%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 95,63%, trong đó chi phí lãi vay giảm 97,02%.
  • Chi phí quản lý giảm nhẹ 1,41% và chi phí bán hàng giảm 7,29%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1.420,11 tỷ đồng, tăng 4,51%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 03-05-2024, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 36.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây