BCTC 1/2024 VFG - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 78,69 tỷ đồng tăng 41,29% so với cùng kỳ.

  • CTCP Khử trùng Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 965,81 tỷ đồng, tăng 39,81%.
  • Giá vốn cũng tăng 33,04%.
  • Chi phí tài chính giảm 10,52%, trong đó chi phí lãi vay giảm 7,09%.
  • Chi phí quản lý tăng 57,11%, chi phí bán hàng tăng 99,94%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 78,69 tỷ đồng, tăng 41,29%.
  • Giá cổ phiếu cuối ngày 17-04-2024 là 61.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây