BCTC 1/2024 VGT - Lợi nhuận quý I lãi 36,46 tỷ đồng giảm 35,08% so với cùng kỳ.

  • Trong quý đầu năm 2024, Tập đoàn Dệt May Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.956,5 tỷ đồng, giảm 6%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính đều giảm so với cùng kỳ, lần lượt là 6,95% và 0,31%.
  • Chi phí lãi vay cũng giảm mạnh 22,15%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 1,62% trong khi chi phí bán hàng giảm 5,94%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 36,46 tỷ đồng, giảm 35,08%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng giao dịch tại 12.000 VND/cổ phiếu vào ngày 03-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây