BCTC 1/2024 VGV - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 11,1 tỷ đồng tăng 432,68% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1/2024, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP ghi nhận doanh thu đạt 142,54 tỷ đồng, tăng 74,21%.
  • Giá vốn tăng 77,42% và chi phí tài chính giảm 62,62%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo tỷ lệ tương tự.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 11,1 tỷ đồng, tăng đến 432,68%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 07-05-2024 là 29.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây