BCTC 1/2024 VID - Lợi nhuận quý I lãi 1,76 tỷ đồng giảm 18,08% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 227,27 tỷ đồng, giảm 18,98%.
  • Đồng thời, giá vốn cũng giảm 21,18%.
  • Chi phí tài chính tăng 15,43%, trong đó chi phí lãi vay giảm 14,45%.
  • Chi phí quản lý tăng 9,85% và chi phí bán hàng tăng 31,63%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty trong Q1/2024 đạt 1,76 tỷ đồng, giảm 18,08%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 02-05-2024, giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 5.790 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây