BCTC 1/2024 VJC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 536,18 tỷ đồng tăng 211,36% so với cùng kỳ.

  • CTCP Hàng không Vietjet vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 17.791,99 tỷ đồng, tăng 37,94%.
  • Giá vốn cũng tăng 35,58% và chi phí tài chính tăng đáng kể lên 96,24%, trong đó chi phí lãi vay tăng 91,46%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt là 21,65% và 56,34%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt 536,18 tỷ đồng, tăng 211,36%.
  • Cuối cùng, giá cổ phiếu của Vietjet đóng cửa tại ngày 03-05-2024 là 106.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây