BCTC 1/2024 VLC - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 3,54 tỷ đồng giảm 92,58% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1/2024, Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP ghi nhận doanh thu đạt 631,8 tỷ đồng, giảm 14,2%.
  • Giá vốn giảm 8,41% trong khi chi phí quản lý tăng 15,3% và chi phí bán hàng giảm 2,81%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 3,54 tỷ đồng, giảm 92,58%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 02-05-2024 là 15.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây