BCTC 1/2024 VNB - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 18,36 tỷ đồng tăng 11,33% so với cùng kỳ.

  • CTCP Sách Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 7,3 tỷ đồng, giảm 8,27%, cùng với giá vốn giảm 10%.
  • Chi phí quản lý tăng 4,08% và chi phí bán hàng tăng 0,95%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 18,36 tỷ đồng, tăng 11,33%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 22-04-2024 là 9.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây