BCTC 1/2024 VNZ - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 13,7 tỷ đồng tăng 133,83% so với cùng kỳ.

  • CTCP VNG vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 2.258,96 tỷ đồng, tăng 21,94%.
  • Giá vốn tăng 36,74%, chi phí tài chính tăng 261,61%, trong đó chi phí lãi vay tăng 567,54%.
  • Chi phí quản lý giảm 10,63%, chi phí bán hàng giảm 10,81%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 13,7 tỷ đồng, tăng 133,83%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 06-05-2024 là 475.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây