BCTC 1/2024 VSF - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,19 tỷ đồng tăng 116,56% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 4.797,43 tỷ đồng, tăng 7,34%.
  • Giá vốn cũng tăng 5,22%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 36,89%, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,93%.
  • Chi phí quản lý tăng 9,98% và chi phí bán hàng tăng 41,67%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1,19 tỷ đồng, tăng đến 116,56%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 02-05-2024, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 33.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây