BCTC 1/2024 VSN - Lợi nhuận quý I lãi 28,89 tỷ đồng giảm 17% so với cùng kỳ.

  • CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 837,33 tỷ đồng, giảm 6,49%.
  • Giá vốn giảm 5,67% và chi phí tài chính tăng 31,84%, trong đó chi phí lãi vay tăng đáng kể lên 279,67%.
  • Chi phí quản lý giảm 9,03% và chi phí bán hàng giảm 8,27%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 28,89 tỷ đồng, giảm 17%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 03-05-2024 là 20.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây