BCTC 1/2024 VTR - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 13,14 tỷ đồng giảm 18,91% so với cùng kỳ.

  • CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1 năm 2024.
  • Doanh thu của công ty trong quý này đạt 1.196,72 tỷ đồng, tăng 16,29%.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng cao, lên 17,82%.
  • Chi phí tài chính giảm 16,22%, trong đó chi phí lãi vay tăng mạnh lên 52,98%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt là 18,74% và 51,84%.
  • Lợi nhuận sau thuế của Vietravel trong quý này đạt 13,14 tỷ đồng, giảm 18,91%.
  • Cuối cùng, giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 06-05-2024 là 26.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây