BCTC 1/2024 VVN - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 104,77 tỷ đồng quý I.

  • Trong quý 1/2024, Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 416,01 tỷ đồng, tăng 13,57%.
  • Giá vốn tăng 18,33% trong khi chi phí tài chính giảm 14,52%, trong đó chi phí lãi vay giảm 14,65%.
  • Chi phí quản lý tăng 14,63% và chi phí bán hàng tăng 29%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt mức âm 104,77 tỷ đồng, giảm 20,68%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây