BCTC 1/2024 WCS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 19,33 tỷ đồng tăng 21,24% so với cùng kỳ.

  • CTCP Bến xe Miền Tây vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 38,99 tỷ đồng, tăng 14,2% và lợi nhuận sau thuế đạt 19,33 tỷ đồng, tăng 21,24% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 16-04-2024 là 188.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây