BCTC 2022 HDW - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 53 tỷ đồng, tăng 1,86% so với cùng kỳ.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 2,47% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 1,16% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, tăng 3,78% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ tăng 5,58% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 0,88% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 0,88% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 1,1% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 0,74% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 7,5% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 319 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây