BCTC 2022 IHK - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 4 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 75,63% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 75,58% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 100% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 86,74% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 48,64% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 21 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây