BCTC 2022 MFS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 22 tỷ đồng.

  • Chi phí bán hàng tăng 16,48% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 2,03% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 71 tỷ đồng.