BCTC 2022 MPY - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 6,63% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

  • Chi phí bán hàng tăng 3,11% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 7,31% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 61 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây