BCTC 2022 NSL - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 16,59% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

  • Chi phí tài chính giảm 38,11% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 25,6% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 59,58% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 100 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây