BCTC 2022 TQW - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 6,4% so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 15,95% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 15,95% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 18,41% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 5,92% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 14,9% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 89 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây