BCTC 2022 V11 - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 8 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 2,65% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,65% .
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 84 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây