BCTC 2022 VES - Một năm đi lùi, công ty lỗ 0 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 2,69% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,69% .
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 90 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây