BCTC 2022 VMG - Một năm đi lùi, công ty lỗ 0 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 113,16% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 66,59% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 48,97% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 8,66% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 20,37% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 96 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây