BCTC 2023 VMG - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 21 lần so với cùng kỳ, đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 356,69%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 426,07%.
  • Chi phí tài chính tăng 12,13%, trong đó chi phí lãi vay tăng 28,69%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 4,98%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 96 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 19,84%, chi phí quản lý tăng 0,32%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây