Vimedimex (VMD) nói gì vấn đề kiểm toán nhấn mạnh khoản tiền 193 tỷ đồng nguyên lãnh đạo công ty rút ra chưa hoàn lại

Vimedimex (VMD) nói gì vấn đề kiểm toán nhấn mạnh khoản tiền 193 tỷ đồng nguyên lãnh đạo công ty rút ra chưa hoàn lại

Vấn đề này đã được kiểm toán nhấn mạnh tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán. Kiểm toán nêu, Công ty đang ghi nhận khoản phải thu khác số tiền 193 tỷ đồng liên quan đến việc bà Nguyễn Ngọc Dũng đã thực hiện ký séc với vai trò là chủ tài khoản. Số tiền này đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng, nhưng chưa được nộp về Công ty.

Đối với vấn đề khoản tiền 193 tỷ đồng bà Nguyễn Ngọc Dung đã rút ra, Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex cho biết, theo Biên bản họp HĐQT số 27/2023/BB-VMD ngày 29/10/2023, Công ty đã thực hiện rà soát hệ thống tài khoản, đối chiếu công nợ và HĐQT Công ty quyết định ghi tăng khoản phải thu này đồng thời tăng một khoản phải trả tương ứng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (VMG).

Tại ngày 22/3/2024, Công ty VMD và VMG đã có Biên bản làm việc và hai bên thống nhất VMG sẽ phối hợp, hỗ trợ cùng công ty thực hiện các thủ tục thu hồi khoản tiền nêu trên và VMG cam kết sử dụng số tiền 193 tỷ đồng mà Công ty phải trả VMG để đảm bảo Công ty sẽ không bị thiệt hại bởi sự kiện này. Theo đó, VMG sẽ miễn trừ cho Công ty nghĩa vụ thanh toán cho VMG số tiền tương ứng với phần Công ty bị thiệt hại (nếu có), do đó Công ty không cần phải xem xét trích lập dự phòng khoản phải thu của bà Nguyễn Ngọc Dung cũng như không phát sinh khoản chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc thu hồi khoản công nợ này.

Hiện VMD đang tích cực thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, gửi các cơ quan chức năng làm rõ, thu hồi khoản tiền nêu trên để đảm bảo quyền lợi cho công ty.

Về vấn đề kiểm toán nhấn mạnh đến việc hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà Citilight tại 45 Võ Thị Sáu (quận 1, TP.HCM) của VMD, Công ty cho biết, trong giai đoạn trước cổ phần hóa, Công ty Xuất nhập khẩu Y tế II (tiền thân của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex) nhận góp vốn của các tổ chức, cá nhân theo hình thức hợp tác kinh doanh để thực hiện xây dựng Tòa nhà trung tâm thương mại dược phẩm và văn phòng tại số 45 Võ Thị Sáu, phường Đakao, quận 1, TP.HCM (tòa nhà Citilight). Sau khi tòa nhà Citilight hoàn thiện và đưa vào sử dụng, Công ty bàn giao phần diện tích cho các nhà đầu tư theo diện tích ghi trên hợp đồng hợp tác kinh doanh để các nhà đầu tư khai thác và sử dụng. Theo đó, các nhà đầu tư thực hiện tự khai thác, sử dụng hoặc ủy quyền cho Công ty khai thác và hàng quý nhận lại khoản tiền thuê văn phòng tương ứng với số tiền cho thuê văn phòng sau khi nộp phần phí quản lý và các khoản chi phí thuê đất, thuê nhà đất và bảo hiểm tài sản.

Ngày 16/2/2020, HĐQT VMD họp với các nhà đầu tư về các nội dung liên quan đến dự án tòa nhà Citilight số 45 Võ Thị Sáu. Theo biên bản cuộc họp, tổng giá trị đầu tư vào Tòa nhà Citilight là 98.216.735.197 đồng, trong đó tổng số vốn góp của các cá nhân, tổ chức góp vốn hợp tác kinh doanh là 55.232.686.079 đồng, chiếm tỷ lệ 56,2% tổng giá trị vốn xây dựng tòa nhà Citilight. Số vốn thực góp của các Nhà đầu tư sau khi công ty kiểm tra, rà soát là 50.681.070.653 đồng, chiếm tỷ lệ 51,6% tổng giá trị góp vốn xây dựng tòa nhà Citilight. Tổng số diện tích tạm bàn giao cho các nhà đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là 7.029,62m2, tương ứng với 70% diện tích của Tòa nhà Citilight. Theo đó, số vốn các Nhà đầu tư góp thiếu so với diện tích đã nhận là 18,4%.

Ngày 24/2/2020, Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex đã ban hành văn bản thông tin chính thống trên các cơ quan thông tấn báo chí liên quan đến Tòa nhà Citilight 45 Võ Thị Sáu, trong đó nêu rõ công ty đã tạm dừng các hoạt động liên quan đến việc thanh toán tiền thuê diện tích thương mại tại tòa nhà Citilight cũng như các hoạt động khác có liên quan phát sinh từ quá trình góp vốn xây dựng tòa nhà để rà soát lại toàn bộ hoạt động góp vốn, thanh quyết toán tòa nhà Citilight, phân chia diện tích, quản lý khai thác tòa nhà Citilight, phân chia lợi nhuận…

Hiện nay, Công ty và các nhà đầu tư chưa thống nhất được các vấn đề nêu trên, vì vậy sự kiện này có thể phát sinh lợi ích kinh tế hoặc nghĩa vụ nợ cho Công ty trong tương lai, sau khi Công ty và nhà đầu tư thống nhất được các vướng mắc trong quá trình góp vốn, phân chia lợi nhuận, quản lý khai thác tòa nhà Citilight theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch sáng 5/4, cổ phiếu VMD đạt thị giá 17.100 đồng/cổ phiếu, tiếp tục đi ngang giống như 3 phiên trước đó.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn