BCTC 2023 ABI - Lãi 246,31 tỷ đồng, tăng 11,05% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu phí bảo hiểm thuần năm 2023 của công ty đạt 2.174,96 tỷ đồng, tăng 6,38% so với năm trước.
  • Tổng chi trực tiếp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.301,48 tỷ đồng, tăng 1,66%.
  • Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 716,93 tỷ đồng, tăng 18,91%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm xuống còn 581,25 tỷ đồng, giảm 26,72%. Kết quả lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 246,31 tỷ đồng, tăng 11,05%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây