BCTC 2023 ACC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 69 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 1,46% và giá vốn giảm 2,73% so với cùng kỳ.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 5,21%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 23,53%.
  • Chi phí tài chính tăng 88,87%, trong đó chi phí lãi vay tăng theo tỷ lệ tương đương.
  • Công ty vay thêm, số dư vay tăng 21,14%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.050 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 8,86% và chi phí quản lý giảm 9,34% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây