BCTC 2023 AGR - Đà tăng chững lại, doanh nghiệp lãi 146 tỷ đồng, giảm 0,02% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu hoạt động của công ty đạt 361 tỷ đồng, giảm 1,63%.
  • Doanh thu chủ yếu đến từ lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chiếm 24,41% tổng doanh thu, đạt 88 tỷ đồng, tăng 55,45%.
  • Tổng chi phí hoạt động giảm xuống 61 tỷ đồng, giảm 50,38%.
  • Chi phí từ các hoạt động khác chiếm 2,78% tổng chi phí, đạt 2 tỷ đồng, giảm 95,79%.
  • Lợi nhuận năm 2023 đạt 146 tỷ đồng, giảm 0,02%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây