BCTC 2023 AIC - Lãi 24,62 tỷ đồng, tăng 18,62% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu phí bảo hiểm thuần năm 2023 của công ty đạt 2.504,22 tỷ đồng, giảm 11,18% so với năm trước.
  • Tổng chi trực tiếp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.855,17 tỷ đồng, tăng 18,66%.
  • Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 133,19 tỷ đồng, tăng 151,78%. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 284,2 tỷ đồng, giảm 10,94% so với năm trước. Kết quả lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 24,62 tỷ đồng, tăng 18,62%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây