BCTC 2023 BCB - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 6,47% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 19,49% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn với mức 20,98%.
  • Vốn điều lệ của công ty cũng đã tăng 14% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây