BCTC 2023 BST - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 7,8% so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 0,74% trong khi giá vốn tăng 1,17%.
  • Chi phí tài chính giảm 20,67%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% do công ty đã trả nợ vay.
  • Số dư vay cũng giảm 100%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 11 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 14.58 lên 16.75, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 20.46 lên 23.6 so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng và quản lý giảm lần lượt là 8,8% và 8,81%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây