BCTC 2023 BTD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 8 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 7,95%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 8,83%.
  • Chi phí tài chính giảm 6,37%, trong đó chi phí lãi vay tăng 4,01%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 21,06%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 64 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng đáng kể lên 496,39%, và chi phí quản lý tăng 4,64%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây