BCTC 2023 BTU - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 9 tỷ đồng, tăng 22,26% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng 31,6%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 28,64% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 36 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây