BCTC 2023 BWA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng 10,23% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 20,49%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 27 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 14,82%, trong khi chi phí quản lý tăng 2,82%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây