BCTC 2023 CDN - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 1,31% so với cùng kỳ, đạt 275 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 3,26% trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 6,15%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 1,35%.
  • Chi phí tài chính tăng 15,66%, trong đó chi phí lãi vay tăng 51,02%.
  • Số dư vay tăng 22,19%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 990 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 4,64% và chi phí quản lý giảm 2,52%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây