BCTC 2023 CFM - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 9,2% trong kỳ này, đồng thời giá vốn giảm chậm hơn 8,75%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 111,94%, trong đó chi phí lãi vay giảm 38,04%.
  • Công ty đã thanh toán nợ vay, dẫn đến số dư vay giảm 100%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 20 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây