BCTC 2023 CH5 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 5,54%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 6,28%.
  • Chi phí tài chính giảm 30,58%, trong đó chi phí lãi vay giảm 21,84%.
  • Số dư vay tăng 91,2% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 37 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây