BCTC 2023 CMV - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 17 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 5,83% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 6,3%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, dẫn đến tăng lợi nhuận gộp 6,92%.
  • Chi phí tài chính tăng 4,71%, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,62%.
  • Số dư vay tăng 53,57%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 182 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 6,88%, chi phí quản lý tăng 4,58%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây