BCTC 2023 CQN - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 92 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 5,28% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 7,44%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng 1,99% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 2% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 750 tỷ đồng.
  • Trong năm, vòng quay hàng tồn kho giảm xuống 11.51 so với 12.18 năm trước, trong khi vòng quay các khoản phải thu tăng lên 6.05 so với 3.94 năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây