BCTC 2023 CTI - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 77 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 8,9% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 11,93.
  • Chi phí tài chính giảm 0,16%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 0,16%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 8,23%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 630 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 2,96% và chi phí quản lý giảm 3,79%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây