BCTC 2023 DAD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 14 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 19,99% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 25,51%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, giảm 53,26%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 0,5%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 50 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 0,63% và chi phí quản lý tăng 4,53%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây